03-5104048 amircpa1@gmail.com

כל השירותים לעסק שלך תחת קורת גג אחת

שקט נפשי בלי דאגות, אתה תטפל בעסק ואנחנו נטפל במוסדות

פותח עסק חדש? חושש מבירוקרטיה? 45 דקות פגישה ואנחנו כבר נדאג לכל השאר

משרד בוטיק, מקצועי יצירתי וחדשני

שאלות ותשובות

החלטתי להיות עצמאי – מאיפה מתחילים? פתיחת תיק
מזל טוב! ברגע שהתחלת לעסוק כעצמאי, עליך לעדכן את המשרדי הממשלה הבאים:

1. פתיחת תיק במס הכנסה באזור שבו מתנהל העסק, לא יאוחר מיום פתיחת העסק או תחילת העיסוק במשלח היד.
2. פתיחת תיק במשרדי מס ערך מוסף באזור שבו מתנהל העסק.
3. פתיחת תיק בביטוח הלאומי בסניף הממוקם באזור שבו מתנהל העסק.

מה עדיף עוסק פטור או עוסק מורשה?
לרישום עסק עצמאי קיימות שתי אפשרויות: עוסק פטור ועוסק מורשה. לכל סוג יש יתרונות וחסרונות. במועד קבלת ההחלטה על אופן ההתאגדות יש להביא בחשבון מספר לא מבוטל של פרמטרים. לפיכך מומלץ לפנות ליעוץ מקצועי על מנת לקבל את ההחלטה הנכונה..

ניהול מערכת ספרי חשבונות: מה כוללת החובה?
על פי הוראות פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ חובה על כל בעל עסק ומשלח יד לנהל פנקסי חשבונות, מיד עם תחילת פעילות העסק, לפי הכללים וההוראות שנקבעו ובהתאם לסוג העסק או משלח היד. הוראות אלו מורכבות וכוללות סעיפים ותנאים רבים. מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון המתמחה בתחום.

איך מקבלים פטור מניכוי מס במקור?
אישור על פטור מניכוי מס במקור מונפק לרוב באופן אוטומטי לבעלי תיק במס הכנסה. למי שאין יש להעביר בקשה לחוליה המרכזית בפקיד השומה באזור מגוריך. פקיד השומה יסכים להקטין אחוז הניכוי רק אם העסק מנהל ספרים ומוכיח כי לא צפויה חבות במס או שאחוז הניכוי המבוקש יספיק לכיסוי חבות המס

יש לי ילד עם ADHD/ליקוי למידה. איך מקבלים את נקודות הזיכוי?
ילד עם לקות למידה שאובחן כבעל בעיית קשב וריכוז או היפר-אקטיביות, יחשב כנטול יכולת לעניין נקודות זיכוי להורים רק אם מתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
1. אובחן על ידי רופא מומחה בלבד (נוירולוג, פסיכיאטר או מנהל המחלקה להתפתחות הילד) שאישר בטופס 127 את קיום לקות הלמידה ו/או ADD/ADHD.
2. ניתן אישור על ידי ועדת השמה (להבדיל מוועדת שילוב) על הפניית הילד לחינוך מיוחד.
3. לימוד בפועל בחינוך מיוחד.

אני מעוניין להקים עסק. מה עדיף – עסק עצמאי או חברה בע"מ?
שאלה מצוינת זו מעסיקה רבים. ראשית נבהיר כי ב"עסק עצמאי" הכוונה לעוסק פטור או לעוסק מורשה. מכיוון שלכל סוג התאגדות יש יתרונות וחסרונות, הרי שכדי לבחור את סוג ההתאגדות הנכון לך חשוב להכיר ולהביא בחשבון את שיקולי המס ו/או את החיסכון במס בכל סוג, כמו גם את עלויות הניהול והתחזוקה הקמה ורישום, שיטת ניהול החשבונות וההגנה המשפטית הקיימת. מומלץ לקבל יעוץ מקצועי בנושא טרם קבלת ההחלטה על אופן ההתאגדות.

אני שכיר: איך מקבלים החזר מס?
שכירים רבים זכאים להחזרי מס מכיוון שלא ניצלו את כל הטבות המס המגיעות להם. מס הכנסה לא מחזיר כספים לבד. לכן ע"מ לקבל את ההחזר יש להגיש דוח שנתי למס הכנסה.

עוסק פטור, מה פירוש?
עוסק פטור, מסווג כך לצורכי מס ערך מוסף והינו פטור מגביית מע"מ על הכנסותיו. ה"פטור" אינו פוטר את העוסק מתשלום מס הכנסה ומתשלום ביטוח לאומי על הכנסתו.

מה מתאים לי, עוסק פטור או עוסק מורשה?
במידה ואתה פותח עסק חדש וצופה שהכנסותיך בשנים הראשונות יהיו נמוכות יש לשקול להתאגד כעוסק פטור. עוסק פטור יסווג לצרכי מס ערך מוסף, כמי שסכום העסקאות השנתי הצפוי שלו נמוך מה"סכום הקובע". כל שנה מתעדכן ה"סכום הקובע" ובינואר 2015 נקבע על סך של כ 100,000 ש"ח. למרות הנכתב לעיל יש עיסוקים ו\או בעלי מקצועות חופשים שלמרות שהכנסותיהם השנתיות אינם עולות על הסכום הקובע לא יוכלו להתאגד כעוסקים פטורים אלא מחויבים על פי תקנות מס ערך מוסף להיות עוסקים מורשים.

איך פותחים תיק במשרדי מס ערך מוסף?
במידה ואתה מעונין לפתוח תיק באמצעות משרד רו"ח , ניתן לעשות זאת בצורה ממוחשבת מבלי לגשת למשרדי מע"מ. במידה וברצונך לפתוח תיק באופן עצמאי יש לגשת למשרדי מס ערך מוסף הקרובים למקום העסק שלך. במידה ומקום העסק שלך הוא מבית המגורים ניתן לגשת למשרד מס ערך מוסף הקרוב לביתך. ישנה חשיבות לסדר פתיחת התיקים ברשויות ועליך לגשת ראשית למשרד מס ערך מוסף לאחר מכן למשרד מס הכנסה ולבסוף לביטוח לאומי.

אלו מסמכים עלי להביא לפתיחת תיק במס ערך מוסף?
עליך להביא איתך את המסמכים הבאים לצורך רישום במע"מ לפי הפירוט הבא:
1. טופס 821 – למעשה זהו טופס רישום שאותו יש למלא על כל פרטיו ולחתום.
2. תעודת זהות.
3. חוזה – קניה ושכירות של מקום העסק.
4. אישור על ניהול חשבון בנק / שיק מבוטל . במידה וזה חשבון משותף אישור בן הזוג (יש טופס מיוחד)

מתי עלי לפתוח תיק במס הכנסה?
לאחר פתיחת תיק במשרדי מס ערך מוסף עליך לגשת מיד ולדווח גם לרשות המיסים על פתיחת העסק שלך.
יש לגשת למשרד פקיד השומה הקרוב לבית העסק שלך בצרוף המסמכים הבאים:
(במידה ומקום העסק שלך הוא בית המגורים עליך לגשת למשרד השומה הקרוב לביתך)
1. טופס פתיחת תיק במס הכנסה מס' 5329.
2. צילום תעודת הזהות.
3. שיק מבוטל, כאסמכתא על קיום חשבון בנק.

מומלץ להדפיס את טופס 5329 בשני עותקים ובעת מסירת הטופס לפקיד השומה לבקש חותמת "נתקבל" על אחד העותקים ולשמור כאסמכתא אצלך.

איך ומתי פותחים תיק בביטוח לאומי?
לאחר פתיחת תיק במע"מ ומס הכנסה, יש לגשת לביטוח לאומי ולמלא טופס 6101 דין וחשבון רב שנתי. במידה ואתה שכיר עליך לצרף תלוש שכר ממקום עבודתך בשנתיים האחרונות. יש השלכות לסכומים ולעיסוקים שתמלא בטופס על גובה החיוב שישלח לך לכן מומלץ להתייעץ לפני הגשתו.

כמה עוסק פטור משלם מס הכנסה?
עוסק פטור אינו פטור מתשלום מס על הכנסתו אלא הוא פטור מגביית מע"מ מלקוחותיו. העוסק הפטור מחויב במס הכנסה בדיוק כמו שמחויב עוסק מורשה. אופן המיסוי בישראל הינו פרוגרסיבי (מדורג) ומוטל על ההכנסה החייבת שהינה הרווח לאחר ניכוים קיזוזים ופטורים שנוכו ממנו לפי כל דין.

סגרתי תיק עוסק פטור במהלך השנה, האם אני מחוייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה בגין החודשים שבהם העסק היה פעיל?
כן, עליך להגיש דוח שנתי בגין החודשים שבמהלך השנה העסק היה פעיל.

מה זה דו"ח שנתי? האם כל שנה אני צריך להגיש דוח שנתי?
כל עצמאי מחויב בהגשת דוח שנתי על ההכנסות שהיו לו באותה שנה לרשות במיסים. הדוח השנתי מוגש על טופס 1301 ובו עליך לפרט על ההכנסות שלך מכל המקורות במהלך שנת המס אשר מתחילה מ1 בינואר ועד ל31 בדצמבר. הגשת דוח שנתי למס הכנסה מצריכה ידע ולא מומלץ לבצע זאת בעצמך. טעות שתדווח בדוח השנתי יכול ותעלה לך הרבה יותר משכר הטרחה בעבור השירות לרואה החשבון.

מה זה הצהרת הון?

הצהרת הון נועדה לתת למס הכנסה מידע על מצב הנכסים בניכוי ההתחייבויות של אדם ליום מסוים. הדיווח כולל את כל נכסי התא המשפחתי כולל בת הזוג והילדים עד גיל 18 ובמקרים מסוימים שנקבעו בפסיקה, כולל אף בני משפחה נוספים אשר מקיימים יחד משק בית משותף. המידע ניתן לא רק לגבי הנכסים העסקיים, אלא גם ובעיקר לגבי הנכסים הפרטיים, כגון, עלותי בית המגורים, עלות המכוניות, יתרות העו"ש, החסכונות וקרנות הגמל בבנק, עלות הריהוט ומכשירי החשמל בבית המגורים ועוד.

הצהרת ההון משמשת בסיס להשוואה להצהרת ההון הקודמת או הבאה שתוכן בעתיד. השוואה זו תשמש את פקיד מס הכנסה לבחון את יכולתו של הנישום לעמוד בהוצאות המחיה ובגידול בין שתי הצהרות הון על סך רמת הכנסותיו נטו. לכן מומלץ לשמור היטב על מסמכים שהם מקור לגידול בהון כגון: ירושות, פדיון תכניות חיסכון, רווחים ממכירת נכסים וכו'.
אם זו הצהרת ההון השנייה שלך מומלץ שתיבדק ע"י רו"ח בטרם תוגש .

כמה עולה הנהלת חשבונות לחברה? לעצמאי?
קשה לתת תשובה לשאלה זו מבלי להכיר ולקבל מידע על היקף של העסק. יש חברות / עצמאים שהנהלת חשבונות שלהם מסתכמת במספר מסמכים בודדים בחודש ויש שמדובר במספר רב של תיקים. כל מי שייתן מחיר (ובד"כ מאוד נמוך) באתר אינטרנטי ללא קבלת מידע, לא באמת מתכוון לכך אלא משתמש בזה ככלי שיווקי. בכל מקרה בנושא עלויות הנהלת חשבונות והכנת דוחות כספיים מומלץ לבחון היטב הצעות זולות ולא רווחיות שכן זה בא על חשבון משהו אחר ובמקרה הזה ככל הנראה על חשבונכם. רבים מתפתים ללכת אחרי הזול אך כאשר רשויות המס מתדפקות על דלתותיהם זה כבר מאוחר.

אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד.

טפסים להורדה וקישורים לאתרי ממשלה

טפסי מס הכנסה

טופס 101 פרטי עובד

טופס 5245 בקשה להכרה כמוסד ציבורי

טופס 2216 בקשה להקטנת מקדמות

טופס 116א בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת

טופס 159 בקשה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס

טופס 1516 בקשה לפטור ממס

טופס 2542 בקשה לפטור/הקטנה מניכוי במקור

טופס 116 בקשה לתאום מס

טופס 3302 בקשה לתשלום מס על הכנסה מהשכרה למגורים ללא דוח שנתי

טופס 0804 דוח על תשלום דיבידנד

טופס 161 הודעה על פרישה מעבודה

טופס 1399 הודעה על רווח הון והמס המגיע

טופס 1251 החזר הוצאות נסיעה לפעילות התנדבותית

טופס סמ114 הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ

טופס 1219 הצהרת הון

טופס 4436 פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה וניכויים

אתר מס הכנסה – קישור לכל יתר הטפסים


טפסי מס ערך מוסף  

 אתר מס ערך מוסף – קישור לכל הטפסים


טפסי ביטוח לאומי

אתר המוסד לביטוח לאומי – קישור לכל הטפסים


קישורים לאתרים ממשלתיים

אתר רשות המיסים

אתר מס ערך מוסף

אתר המוסד לביטוח לאומי

אתר רשם החברות

 

 

לפרטים נוספים צרו קשר

שם (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

נושא

תוכן ההודעה

לשליחת מייל יש לסמן v אני לא רובוט